Om oss

Kårservice i Östergötland AB ägs av de tre studentkårerna vid Linköpings universitet. Vi är ett fristående bolag som driver husverksamheten i de sex kårhusen, studenternas hyresgästförening Kombo samt vår digitala plattform studentlivet.se. Vårt uppdrag och vision är att tillsammans med alla LiUs studenter skapa mötesplatser för ett studentliv i världsklass! Vi är inte vinstdrivande, utan överskotten återinvesteras i verksamheten och i studentnytta.

Om Kårservice

På Kårservice är vi ca 25 anställda, varav en del visstidsanställda ett år i taget, och andra tillsvidareanställda. Tillsammans med våra 700 ideella jobbare ser vi till att studenter kan mötas på trygga kårhus.

Våra verksamheter som studenterna möter är de sex husverksamheterna, Kombo samt vår digitala plattform Studentlivet.se. I husverksamheterna finns majoriteten av alla anställda och engagerade, och detta är det största området. Kombo och Studentlivet.se är mindre områden. Till sin hjälp har verksamheterna stödfunktioner i form av ett servicekontor.

Omvärlden och Kårservice

Vi verkar vid universitetet och har goda relationer till såväl LiU som till våra kommuner, där det sker mycket samverkan. Förutom samverkan med de offentliga aktörerna har vi också partneravtal med några företag.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en viktig del i Kårservice verksamhet och organisation, och vi arbetar utifrån några tvärgående hållbarhetsområden.

  • Social hållbarhet
  • Ekologisk/miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk och organisatorisk hållbarhet
Translate
Översätt