Välkommen till Kårservice vid Linköpings Universitet. Har du några frågor? Kontakta oss!

Kombos utlåningshubb | Kombos’ inventory hub

Kombo administrerar en utlåninghubb i Kårhusett. Denna är till för alla som bor hos någon av hyresvärdarna Studentbostäder, Heimstaden eller Studentbo i Norrköping. Här hittar du bland annat verktyg, symaskin, luftmadrasser eller sällskapsspel. För att boka någonting, kolla i kalendern så att det du vill boka är ledigt och fyll sedan i formuläret i i länken nedan!

Kombos’ Inventory hub

Kombo administers an inventory hub in Kårhusett. This is for everyone who lives with one of the landlords Studentbostäder, Heimstaden or Studentbo in Norrköping. Here you will find, among other things, tools, sewing machines, air mattresses or board games. To book something, check the calendar so that what you want to book is available and then fill in the form in the link bellow!