Agenda 2030

Kårservice som ägs av de 3 kårerna och som driver Studentlivet.se och kårhusen i Östergötland har ett uttalat fokus och arbete framåt, att ständigt fokusera på hållbarhet och göra medvetna val som värnar om miljön, studenterna och personer i vår närhet.
För att konkretisera arbetet har vi valt att titta på FNs 17 Globala Mål, och jobba med Agenda 2030 i vår dagliga verksamhet men även på strategisk nivå i ledningsgrupp och bland cheferna på Kårservice.

Våra främsta fokusområden under 2022 och framåt är:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Läs mer nedan om 3 av våra huvudfokusområden.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Vi har många fantastiska ideella studenter som väljer att engagera sig hos oss. Det är av största vikt att det finns goda arbetsförhållanden för alla, både för den som stänger ett kårhus kl 03:10 en lördagnatt som till en projektledare för konceptarbete. Ett arbete vi arbetat med kallas för Trygga kårhus som mycket handlar om våra ideella jobbare, likväl våra studenter som befinner sig i våra miljöer.

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Vårt arbete från Kombo bidrar till att säkra fler trygga boenden för våra studenter. Och vi har flertalet sociala hållbarhetsprojekt på bla Ryds Herrgård i form av cykelskola, mattestuga, språkcafé mm.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Stor del av våra verksamheter är resurskrävande verksamheter då mat och fastigheter är en del av vår basverksamhet. Därför gör vi nu allt vi kan för att inventera våra olika led som vi kan påverka och där med minska vårt kliamata avtryck. Alltifrån väga matsvinner, samt se hur vi kan göra för att minska det. Vi ser över våra leverantörer och försöker jobba med kravmärkta livsmedel i största möjliga mån, samt se över våra portionsstorlekar vid sittningar mm.

Det påverkar våra val

Att miljö, socialt ansvar och hållbarhet står i fokus för Kårservice framåt påverkar direkt och indirekt våra val. Det påverkar alltifrån val av leverantör, hur vi tar hem våra varor (transporter), hur vi tillagar maten i våra kök och hur vi jobbar med våra menyer, utbud och tjänster i våra verksamheter.

Nedan kommer vi lista ett antal konkreta medvetna val och beslut som Kårservice valt att ta, för en mer hållbar organisation och partner.

Kaffe (mål 12)

En av Kårservice hållbara basvaror är kaffe, pga att det är ett av de mest besprutade livsmedel som svenskar konsumerar , detta leder till problem både för miljön och bönderna.

Kårservice har valt att servera kaffe från Arvid Nordquist av flera anledningar:

  • Kaffet vi serverar på våra kårhus är noga utvalt med flera certifieringar: Fairtrade, Krav och EU-Ekologiskt.
  • Arvid Nordquist klimatkompenserar sitt kaffe till 100%.
  • Förpackningsmaterialet är baserat på förnybar råvara.
  • Drygt 90 % av kaffebönorna i Arvid Nordquist bassortimet innehåller kaffebönor certifierade av UTZ
  • Arvid Nordquist var först i Norden att usteslutande använda 100 % hållbart certifierade kaffebönor.
  • Viktigast av allt är att konsumenten kan vara säker på att en årlig tredjepartskontroll har ägt rum

Arbetsträning – Praktikplatser (mål 8)

Kårhuset Ryds Herrgård, mötesplatsen belägen mitt i stadsdelen Ryd, är en av sju insatser i Samordningbron 2.0, som syftar till att tillsammans verka för ökad integration och erbjuda möjligheter till utveckling och sysselsättning för våra kommuninvånare.

Mötesplatsen erbjuder möjlighet för individen som är i behov av arbetsträning, att ta ett steg mot arbete och egen försörjning. Handledda praktikplatser erbjuds i huset främst inom områdena café och restaurang i nära samarbete med Linköpings kommun och Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

[hg] Café Är en del av vårt arbete med social hållbarhet. I vårt cafe kan deltagarna arbetsträna under handledning av vår handledare och då ingå i ett socialt sammanhang, få kunskap inom områden som cafe & restaurang, samt skapa rutiner.

Genom kunskap och personlig utveckling får deltagarna då en möjlighet till att hitta en väg till studier eller anställning.

Dare to care (mål 8)

Det finns många aktörer i studentlivet vid LiU. 3 studentkårer, 7 kårhus, minst 150 festerier & föreningar,
36 000 studenter. I detta underbara myller av människor och evenemang ser vi behovet av att gemensamt och på ett organiserat sätt stå upp för det goda studentlivet och vikten av att våga bry sig om varann på alla plan. Dare to Care hjälper oss att bli en bättre arrangör, men även en tryggare arbetsgivare där vi värnar om våra anställda, och där vi ser vårt ansvar som arbetsgivare.

Hösten 2022 startade ett initiativ tillsammans med RFSU med syfte att förse studentlivets besökare och arrangörer med verktyg för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Vi arbetar med information, kommunikation och utbildning. Initaitivet kommer att hållas levande över tid och materialet kommer att kompletteras och uppdateras löpande. Bakom initiativet står Kårservice tillsammans med våra tre studentkårer; Consensus, StuFF och LinTek, Förenade Festerier i Linköping och Norrköping samt Studenthälsan. Material finns att ladda ner här.

Bokashi (mål 12)

Sedan årsskiftet 2022/2023 är en del av vårt arbete för en mer hållbar verksamhet att jobba med Bokashi på Ryds Herrgård .

Så vad är då Bokashi, hur fungerar den och hur bidrar den till en bättre miljö?

I bokashin fermenteras matresterna som gör att näringen och energin i matresterna kan utvinnas och användas som näring för planteringsjord. På Ryds Herrgård kommer sedan denna planteringsjord att användas till plantering av kryddor. Skötseln av detta kommer våra deltagare som arbetstränar hos oss att hjälpa till med. Dessa kryddor kommer i sin tur att användas i vår matlagning, och matresterna kommer hamna i bokashin igen. På så sätt ser bokashin till att ett eget kretslopp för maten som skapas på Ryds Herrgård.

Svenskt kött (mål 12)

En av många fördelar till att besöka våra kårhus är att du som gäst vet att du alltid kan köpa god mat och en varm kopp kaffe. Vi fokuserar mycket på hållbarhet när det gäller vad vi serverar? Vi erbjuder bland annat kaffe som är både ekologiskt och fairtrade, svenskt kött och övriga närproducerade råvaror i den grad vi kan.

Translate
Översätt