Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

På den här sidan kan du läsa om Kårservice hållbarhetsarbete och vårt ansvar vid bla. festverksamhet. Kårservice som ägs av de 3 kårerna och som verkar för att erbjuda studentnytta i olika sammanhang arbetar ständigt med ett hållbarhetsarbete och för oss handlar inte hållbarhet enbart om klimat-och miljöfrågor, utan även om våra olika festverksamheter, och hållbart festande.

Nedan kan du läsa mer om våra olika hållbarhetsarbeten.

Denna sidan är under uppbyggnad och kommer fyllas på allteftersom vi utvecklar våra verksamheter.

Svenskt kött

En av många fördelar till att besöka våra kårhus är att du som gäst vet att du alltid kan köpa god mat och en varm kopp kaffe. Vi fokuserar mycket på hållbarhet när det gäller vad vi serverar? Vi erbjuder bland annat kaffe som är både ekologiskt och fairtrade, svenskt kött och övriga närproducerade råvaror i den grad vi kan.

Agenda 2030

Kårservice, som ägs av de 3 kårerna, har ett uttalat fokus och arbete framåt, att ständigt tänka hållbarhet och göra medvetna val som värnar om miljön och våra studenter och personer i vår närhet. För att konkretisera arbetet har vi valt att titta på FNs 17 Globala Mål, och jobba med Agenda 2030 i vår dagliga verksamhet men även på strategisk nivå i ledningsgrupp och bland cheferna på Kårservice.

Läs mer

Trygga kårhus

Kollektivet, Kårallen, Ryds Herrgård, Trappan, Örat och Kårhusett är Kårservice sex kårhus vid Linköpings Universitet som ägs av de tre kårerna, Consensus, LinTek och StuFF. Kårservice ansvarar för drift och säkerhet i kårhusen. Kårservice arbetar nära kårerna och studenterna och tillsammans hjälps vi åt att skapa förutsättningar för att studentlivet ska bli så bra och tryggt som möjligt för alla. Kårhusen har nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Läs mer
Translate
Översätt