Pirates of the KKaribbean

Torsdag 30 maj kl. 22:00 – Fredag 31 maj kl. 03:00
Kårhuset Kollektivet
Kollektiveriet

Kasta ankar och klargör dina piratsegel för TK: Pirates of the KKaribbean! Den 30/5 öppnar vi skeppsdörrarna till en kväll av äventyr och skattjakt på havets vidder.

Våra vågor svallar höga, och vårt dansgolv är lika svängande som ett skepp på öppet hav, och vet du vad som gör kvällen ännu mer piratiskt? Vår fantastiska ”Valla Skivgarde” kommer att spela havets melodier på dansgolvet! Så var beredd att stampa foten i takt med vågorna och låt musiken föra dig till okända farvatten av dans och glädje!

Klä dig som en äkta sjörövare eller kanske som den mystiska härskaren av en försvunnen ö. Eller du, varför inte ovven? Sätt kursen mot en fest som du sent kommer att glömma! Kom ihåg att vi även har en speciell TK-drink för kvällen, Blackbeard’s Brew, som kommer att ge dig mod att erövra varenda danssteg!

Puben öppnar redan vid 17.00 om man vill starta kvällen med god mat och en iskall dricka. Sedan öppnar klubben vid 22.00, och då är det GRATIS INTRÄDE (!!!) fram tills 23:30! Till sist kommer vi efter en fantastisk kväll slå igen dörrarna 03.00.

LiU student + 1 gäller
OBS!! Krav på uppvisande av giltig legitimation samt mecenat/studentkortet gäller för att komma in.

ARRRRRGGGHHHHH,
Kollektiveriet

— English —-

Anchor down and prepare your pirate sails for TK: Pirates of the KKaribbean! On May 30th, we open the ship’s doors to an evening of adventure and treasure hunting on the high seas. Our waves swell high, and our dance floor sways like a ship on open waters. And you know what makes the evening even more piratical? Our fantastic ”Valla Skivgarde” will be playing sea shanties on the dance floor! So get ready to stamp your foot to the rhythm of the waves and let the music take you to unknown waters of dance and joy!

Dress like a true pirate or perhaps like the mysterious ruler of a lost island. Or why not wear your ”ovve”? Set course for a party you won’t soon forget! Remember, we also have a special TK drink for the evening, Blackbeard’s Brew, which will give you the courage to conquer every dance step!

The pub opens at 5:00 PM if you want to start the evening with good food and a cold drink. Then the club opens at 10:00 PM, and it’s FREE ENTRY (!!!) until 11:30 PM! Finally, after a fantastic evening, we’ll close the doors at 3:00 AM.

LiU student + 1 applies
NOTE!! Valid ID and mecenat/student card required for entry.

ARRRRRGGGHHHHH,
Kollektiveriet #Nattklubb #Pub

Translate »