Lunch seminar: Citizenship and EU´s impact on our everyday life.

Tisdag 28 maj kl. 12:15 – Tisdag 28 maj kl. 13:00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
Kårservice

Democracy must never be taken for granted. Building it has been a collective achievement, keeping it strong remains a collective responsibility in which everyone has a role. Democracy should also never be taken as complete. It always can be improved.

What is the meaning of citizenship and is this kind of “nation-state membership” still relevant in a global world? About citizenship as a concept and the individual citizen´s voice, choice and engagement in relation to the state.

Presenter: Mariana S Gustavsson, Associate Professor, Department of Management and Engineering (IEI) and Isabelle Johansson, Head of Office, Region Östergötland EU Office

Isabelle Johansson, Head of Office, Region Östergötland EU Office will talk about:
• The European Parliament and the European Commission – worth knowing
• What’s happening in Brussels right now
• How does the EU affect us?

No registration required.
The first 50 will receive a free lunch sandwich.
The seminar will be held in English.

Svenska:
Demokrati får aldrig tas för givet. Att bygga det har varit en kollektiv prestation, att hålla den stark förblir ett kollektivt ansvar där alla har en roll. Demokratin ska heller aldrig tas som fullbordad, det kan alltid förbättras.

Vad är innebörden av medborgarskap och är denna typ av ”nation-stat medlemskap” fortfarande relevant i en global värld? Om medborgarskap som begrepp och om den enskilde medborgarens röst, val och engagemang i förhållande till staten.

Föreläsare: Mariana S Gustavsson, docent, Institutionen för management och teknik (IEI) och Isabelle Johansson, kontorschef, Region Östergötlands EU-kontor

Isabelle Johansson kommer lyfta:
• Europaparlamentet och Europeiska kommissionen – Värt att veta
• Vad händer i Bryssel just nu
• Hur påverkar EU oss?

Ingen registrering.
De första 50 får en gratis lunchmacka.
Seminariet är på engelska.
#Föreläsning #Lunch #Seminarie #Linköping

Translate »