Välkommen till Kårservice vid Linköpings Universitet. Har du några frågor? Kontakta oss!

Driftchef till kårhus Örat 2023/2024

☑Har du genom ditt engagemang under studietiden skaffat dig goda erfarenhet
och kontakter i studentlivet vid LiU?

☑Är du taggad på ett år i ledningen för kårhuset vid campus US där Kårservice
tillsammans med studenterna vid US skapar mötesplatser för ett studentliv i
världsklass?

☑Vill du ha praktisk ledarerfarenhet?

Då tycker vi du ska söka tjänsten som nästa års driftchef på Örat!

Kårhus Örat ligger precis utanför entrén vid campus US. Consensus har sitt kontor här och
erbjuder även studenterna studieplatser, café och pub. Kårservice ansvarar för uthyrningen av
festlokalen samt fungerar som hyresvärd för Consensus mfl.

Att vara driftchef (DC) är en utåtriktad roll som innebär många kontakter i och kring
studentlivet. Som DC är ditt uppdrag att tillsammans med våra engagerade studenter och
övriga medarbetare på Kårservice få kårhuset att fungera så vi levererar så mycket
studentnytta som möjligt. Samarbetet med driftcheferna på de andra kårhusen är en väldigt
viktig och rolig del av tjänsten.

Arbetsuppgifter/ansvar

Bokning

Du håller koll på bokningsmailen, skriver avtal och instruerar gäster.
Du sköter uppföljning och fakturering efter bokningar.
Du har ansvar för att rutiner kring bokningarna fungerar och tar initiativ till förbättringar.

Kontakter och kommunikation
Du utvecklar och upprätthåller samarbetet mellan Consensus (som är största hyresgäst i
huset) och Kårservice.
Du deltar i nätverk med ansvariga för Kårservice övriga kårhus
Du jobbar för att underlätta samspelet mellan olika aktörer i huset

Driftchefen anställs under ett läsår 2023-06-07 – 2024-06-30. Anställningen är en tjänst på
25% med avtalsenlig månadslön där anställningsvillkoren regleras i Kollektivavtal mellan
Unionen och Arbetsgivaralliansen.
Överlämning och utbildning kommer att ske enligt överenskommelse under våren och
sommaren 2023.

Vi ser fram emot din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 2023-02-26 till
vd@karservice.se
Frågor om tjänsten besvaras av VD Katarina Nyhammar vd@karservice.se