Välkommen till Kårservice vid Linköpings Universitet. Har du några frågor? Kontakta oss!

GDPR – Bilder och dataskyddsförordningen (old)

Ett fotografi eller en film som innehåller en igenkännbar människa är att betrakta som en personuppgift. För fotografering och hantering av bilder på människor lutar vi oss i första hand mot de två rättsliga grunderna Allmänt intresse eller Samtycke.

Samtycke

Samtycke innebär att den fotograferade frivilligt medger att kårservice fotograferar och publicerar bilderna där hen är med på. En avbildad person har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke. Samtycke använder vi som rättslig grund när vi fotar och filmar studenter och externa personer. Kårservice arbetar med muntligt samtycke utom när det gäller barn under 13 år.

Allmänt intresse

Allmänt intresse kan myndigheter och företag åberopa för att det ingår i vårt uppdrag att informera om vår verksamhet. Denna rättsliga grund använder vi för det mesta för fotografering av anställda och fotografering av evenemang vid våra verksamheter.

Avtal

Avtal kan vara ett alternativ till samtycke för bilder och filmer på exempelvis studenter som ska användas i broschyrer och annat tryckt material där det är svårt att dra tillbaka produkten om samtycket skulle upphöra. Ett avtal är också att rekommendera om produkten eller aktiviteten kan betraktas som marknadsföring eller reklam. För det senare är vi nämligen också bundna till lagstiftningen om text och bild i reklam.

Kårservice har ett mallavtal för medverkande i bild och film. Kontakta marknadsavdelningen om du önskar använda använda dig av detta. Det gäller speciell hantering av dessa bilder/filmer.

Fotografering och filmning av evenemang

Samtycke är inte en rimlig rättslig grund vid fotografering av evenemang, då det är praktiskt omöjligt att samla in det från alla personer på plats. Den rättsliga grunden är därför Allmänt intresse. Syftet är att informera allmänheten om vår verksamhet. Det är också ofta en del av upplevelsen för inbjudna gäster att kunna få ta del av mingelbilder från tillställningen. Personer som är med på bilderna har ändå rättigheter enligt dataskyddsförordningen och vi en informationsplikt gentemot dem.

Bilder på studenter och externa personer

Fotografering av och hantering av bilder på studenter och externa personer bygger på samtycke, det vill säga att den avbildade personen medger att Kårservice får fotografera och använda bilden i sin kommunikation. Observera att ett samtycke när som helst kan dras tillbaka.

Syftet med att fotografera en student eller extern person är oftast att en kommunikationsinsats planeras, till exempel en intervju, ett reportage eller en nyhet, men syftet kan också vara att samla på oss miljöbilder för framtida, ännu ej planerat bruk, och att vi där vill ha människor i miljö som motiv.

Om du vill återkalla din personuppgift – maila gdpr@karservice.se