Välkommen till Kårservice vid Linköpings Universitet. Har du några frågor? Kontakta oss!

Ansvarig digitalisering och it (generalist/projektledare)

Kårservice uppdrag är att möjliggöra ett rikare studentliv. Vi ska tillsammans med studenterna vid Linköpings universitet skapa mötesplatser för ett studentliv i världsklass. 

Våra kårhus utgör de fysiska mötesplatserna, vart och ett med unika förutsättningar. Samtidigt är varje kårhus en del av ett större sammanhang; Kårservice AB och studentlivet vid LiU. Kårservice har uppdraget att bredda verksamheten, nå fler studenter och föreningar och erbjuda nya tjänster. 

Att vara ansvarig för IT-frågorna inom Kårservice handlar om att utveckla och säkra hanteringen av IT-relaterade frågor och forma Kårservice arbete inom området. Beskrivningen nedan omfattar de olika områden rollen ansvarar för, men innebär inte att ansvarig person också är den som genomför alla delar. Rollen fungerar som bollplank till verksamheterna och jobbar nära för att förstå behov och föreslå lösningar. Vi arbetar till största delen i Google Workspace. 

På Kårservice är vi ett gäng generalister som har breda roller och uppdrag att vara sammanhållande. Vi hittar lösningar tillsammans med samarbetspartners, leverantörer, konsulter, studentanställda eller studenter som jobbar ideellt för erfarenhet och utveckling.  

Kravställare leverantörer och samarbetspartners

 • Avtal, samarbete och uppföljning UCS mm
 • Projektleda ideellt engagerade studenter 
 • Identifiera eventuella nya samarbetspartners

Nätverk, drift och projektering                                                                                               

Planering pågår för att köpa huvuddelen av arbetsuppgifterna från UCS IT Solutions

 • Underhåll och inställningar för nätverk på fysiska platser (göra eller beställa)
 • Felsökning
 • Projektering av nya lösningar
 • Dokumentation

Webb (kravställare, beställare, uppföljning)

 • Delaktig i strategiarbetet för Kårservice webbplatser
 • Teknisk kravställare och samarbete med partners och underleverantörer
 • Projektleda det fortsatta utvecklingsarbetet med www.studentlivet.se gällande tjänster, integrationer och struktur. Nära samarbete med Kårservice Kommunikationsansvarig som ansvarar för innehåll. 

Säkerhet

 • Teknisk säkerhet (antivirus, nätverk etc)
 • Struktur, spårbarhet och dokumentation,
 • Användarsäkerhet, rutiner, kunskapsstöd, GDPR

Hårdvara (datorer, kassor, beställningar, uppdatering)

 • Beställningar, investeringsplan
 • Ansvarig för installationer (göra eller beställa)
 • Uppdateringsrutiner
 • Delaktig i kassalösningar

Mjukvara 

 • Behovsanalys
 • Beställningar och användarstöd
 • Licenshantering

Systemstöd, verktyg och stöd

 • Stöd till systemägare
 • Funktionalitet och nyttjande av befintliga system
 • Analys och införande av nya verksamhetsstöd/tjänster (bokningssystem, Orbi)
 • Integrationer (koordinera, beställa, kravställa)
 • Projektering i förekommande fall

Vi vill gärna att du kan börja på studs, inledningsvis med en projektanställning, som kan resultera i en tillsvidaretjänst. Vänta inte med att höra av dig om du är intresserad. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas när som helst. 

Intresserad? 

Hör av dig till VD och berätta mer  – Katarina Nyhammar – vd@karservice.se