Välkommen till Kårservice vid Linköpings Universitet. Har du några frågor? Kontakta oss!

Välkommen till

Kårservice

– möjliggör en rikare studenttid

Välkommen till

Kårservice

– möjliggör en rikare studenttid

Ett studentliv i världsklass

Kårservice är ett fristående aktiebolag som ägs gemensamt av de tre studentkårerna vid Linköpings universitet. Vårt uppdrag är att tillsammans med alla LiUs studenter skapa mötesplatser för ett studentliv i världsklass!

Kårservice ansvarar för verksamheten i kårhusen Kårallen, Örat, Kollektivet, Ryds Herrgård i Linköping samt Trappan i Norrköping. Det är Kårservice som driver studenternas hyresgästförening KOMBO som har fokus på studenternas bostadssituation.

Kårservice driver den digitala mötesplatsen studentlivet.se, din guide till det studiesociala livet vid Linköpings universitet