Kårservice är ett fristående aktiebolag som ägs gemensamt av de tre studentkårerna vid Linköpings universitet.

Vårt uppdrag är att tillsammans med alla LiUs studenter skapa mötesplatser för ett studentliv i världsklass!
Kårservice ansvarar för verksamheten i kårhusen Kårallen, Örat, Kollektivet, Ryds Herrgård i Linköping samt Trappan i Norrköping. Det är Kårservice som driver studenternas hyresgästförening KOMBO som har fokus på studenternas bostadssituation.

 

Nu blickar vi framåt och vill skapa en ny mötesplats och hub för studentlivet vid Linköpings universitet. Mötesplatsen som är digital kommer heta Studentlivet.se. 

Projektet har pågått sedan februari 2021, och syftar till att till att underlätta och tillgängliggöra information och studiesociala aktiviteter för alla studenter vid LiU. Projektet kommer inkludera både information och möjlighet till digitala tjänster som underlättar i studentlivet. Läs vår pitch här.

Hemsidan Studentlivet.se:
Det är en hemsida som samlar information om hur studentlivet fungerar, vilka föreningar och event som finns, med mera. Hemsidan lanserades i mitten av augusti.

Marknadsföring av föreningar: 
Är du representant för en LUST-godkänd förening? Fyll i formuläret och skicka en fil med logotyp i EPS-format eller AI-format till projekt@karservice.se

 

Under hösten: 
Då fortsätter vi arbetet med att utveckla konceptet, med fokus på tjänsteerbjudande samt att fylla på med information på webbsajten. Vi söker studenter till vår studentpanel som kan vara med och tycka och tänka kring hur vi kan jobba vidare – är det du? Vi söker studenter från olika program och med olika bakgrunder – skicka ett mail till projekt@karservice.se och berätta vem du är!