Starta en förening

För att starta en studentförening vid Linköpings Universitet hänvisar vi dig att läsa mer här!
Har du frågor kan du höra av dig till LUST på ko@consensus.liu.se, ko@lintek.liu.se eller ko@stuff.liu.se

En blankett ”Ansökan, Organisationsnummer för ideell förening” hittar du på Skatteverkets webbplats i PDF-format.

 

Godkännas som studentförening

För att godkännas som studentförening vid Linköpings Universitet har LUST ett krav på att gruppen studenter, alumni och/eller lärare inte får understiga 51% av föreningens totala antal medlemmar, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta ska framgå i föreningens stadgar vid ansökningstillfället och kan endast ändras i och med föreningens begäran om uteslutning ur gruppen LUST-godkända studentföreningar.

  1. Gör bra, demokratiska stadgar för din förening. I stadgarna skall det tydligt framkomma att det är en studentförening. Checklistan längre ned på sidan är det vi kårer utgår från när vi granskar föreningens ansökan, protokoll och stadgar.
  2. Håll ett årsmöte eller ett konstitutionerande möte med din förening. Protokollför det mötet och se till att det blir justerat. Protokollet från det konstituerande mötet skall innehålla namnen på de personer som blivit invalda i styrelsen samt namn på firmatecknare för föreningen. Protokollet skall vara underskrivet och justerat. Det ska också finnas en närvarolista på samtliga personer som varit där.
  3. Utse en kontaktperson för föreningen (förslagsvis ordförande).
  4. Om du kan kryssa i allt på checklistan, är ni klara för att skicka in ansökan.
  5. Ansök genom att skicka in protokoll från årsmöte eller konstituerande möte med föreningen, föreningens stadgar samt uppgifter om kontaktpersonen. Skicka materialet till Ordförande LUST, Universitetet, 581 83 Linköping. Om materialet är elektroniskt skickar du det till ko@consensus.liu.se, ko@lintek.liu.se eller ko@stuff.liu.se. Kontaktppgifterna ska vara telefonnummer samt e-postadress.

Demokratisk och jämlik organisation

Studentföreningen kan bara räkna med att bli godkänd om den är jämlik, vilket innebär att den inte ifrågasätter eller strider mot principen om alla människors lika värde oavsett nationalitet, etnisk härkomst, social bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åskådning, kön och ålder.