Vad tjänar man?

 

-I grunden jobbar man ideellt utan lön på kårhusen. Man får gratis mat på jobbet på Ryds Herrgård eller Trappan.

-De som väljer att ta sitt engagemang till en ny nivå och jobba som som dagsansvarig eller hovmästare på Ryds Herrgård, Trappan eller Kårallen får ideellt arvode, 75 kr/tim.

-Alla pass på Kollektivet när studenter jobbar för studenter ersätts med ideellt arvode, 75 kr/tim.

-Ideellt engaerade har förtur till de arbetspass på kårhusen som ersätts med avtalsenlig lön. Det kan röra sig om att jobba under sommaren eller när verksamheten vänder sig till allmänheten under terminerna.

 

Frågor om löner och villkor?
Kontakta personalansvarig på ditt kårhus eller personal@karservice.se