Vilka är vi?

Kårservice är ett affärsdrivande bolag verksamt vid Linköpings universitet med de tre studentkårerna som ägare.

Kårservice uppdrag är att bedriva kostnadseffektiv och professionell service för Linköpings och Norrköpings drygt 27 000 studenter. Bland annat ansvarar Kårservice för fest- och husförvaltningsverksamhet, bostadsförmedling samt för verksamheterna i kårhusen Kårallen, Örat, Kollektivet, Ryds Herrgård samt Trappan och Trappan Café i Norrköping.